NIETO TORRENT S.L. :: Serveis

Tabiquería amb sec

Els avantatges clars d’aquesta tècnica són múltiples i no solament per separar estances, sino també per projectes més ambiciosos i específics d’interiorisme.
A més a més de permetre la compartimentació de l’espai, els tabics amb sec, tenen propietats d’aillament tèrmic i acústic.
En efecte aquests paraments verticals estan format per una estructura interior i plaques (de pladur en general) per ambdues parts de l’estructura.
Segons el sistema adoptat, l’interior de l’estructura es podrà fins i tot insonoritzar, o deixar espai, per una porta corredera oberta, la qual cosa permetrà estalviar espai o la instal·lacio d’un sistema elèctric o de fontaneria.
La tabiqueria en sec és un sistema desmuntable però no mòbil, per això, podem afirmar que és una manera molt pràctica per compartimentar espais i personalitzar de manera senzilla i poc costosa, un habitatge o un local fins i tot de lloguer.